×

:

Not a valid Time
Detta är ett obligatoriskt fält.

Här hittar du allt från Virtuella servrar (VPS) med enstaka tjänster installerade, till exempel Nextcloud, Wordpress, Discourse eller LibreOffice Online som du sen sköter själv till webbhotell med enstaka tjänster. Här finns även vår Serengeti-hostning för mindre bemedlade organisationer.

Vill du sponsra någon går det mycket bra. Du kan vara helt anonym, men vi behöver kunna identifiera dej med en unik handle.

Vår hostning är hållbar ur perspektiven socialt, etiskt, och energimässigt.

Vi använder uteslutande förnyelsebara energikällor som vatten, vind, och sol. Där vi själva köper in elen är det Bra miljöval-märkt el. Serverhallar kan i vissa fall ha dieselaggregat för nödkraft. Vi köar för plats i en helt solcellsdriven hall. Eftersom vi även strävar efter att använda hårdvara som drar lite energi bidrar det till det göra ett hållbarare fotavtryck möjligt. Är det så att du har hårdvara som drar mycket energi för co-location kan det bli en extrakostnad för överskjutande del. Vi ser helst att ingen enskild maskin hostad hos oss drar mer än 100 W.

En mycket stor del av trafiken på internet är helt onödig trafik. T ex genom alla spårningsskript för aggreggering av information och reklam som skickas runt. Oavsett om det är energi för att värma en eller två koppar te för en enkel webbsökning så så säger vi nej till detta resursslöseri. Vi bidrar inte till onödig trafik.

Socialt har vi 32-timmarsvecka. Och gör vad vi kan för att inte utnyttja arbetare i andra länder genom våra val. Vi stöder givetvis alla ILO-konventioner, inte bara kärnkonventioner och prioriterade konventioner, fullt ut.

Våra likvida medel för långsiktiga projekt investeras endast i sådant vi själva kan stå för. T ex byggande av passivhus, vindkraftverk eller hållbar undersökande journalistik med hjärtat på rätt ställe.